tiistai 27. syyskuuta 2022

27.09.2022 5 Moos 10:20

5 Mooseksen 10:20 Raamattu 1933/3820 Herraa, sinun Jumalaasi, pelkää, häntä palvele, hänessä riipu kiinni ja vanno hänen nimeensä.

 Deuteronomy 10:20Amplified Bible, Classic Edition 20 You shall [reverently] fear the Lord your God; you shall serve Him and cling to Him, and by His name and presence you shall swear.

Deuteronomy 10:20 Amplified Bible 20 You shall fear [and worship] the Lord your God [with awe-filled reverence and profound respect]; you shall serve Him and cling to Him [hold tightly to Him, be united with Him], and you shall swear [oaths] by His name.

Deuteronomy 10:20 New Living Translation 20 You must fear the Lord your God and worship him and cling to him. Your oaths must be in his name alone.

 

maanantai 26. syyskuuta 2022

26.09.2022 luuk 4:8

Luukkaan 4:8 Raamattu 1933/388 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'."

 Luke 4:8 Amplified Bible, Classic Edition8 And Jesus replied to him, [a]Get behind Me, Satan! It is written, You shall do homage to and worship the Lord your God, and Him only shall you serve.FootnotesLuke 4:8 Some manuscripts add this phrase.

Luke 4:8 Amplified Bible8 Jesus replied to him, “It is written and forever remains written, ‘You shall worship the Lord your God and serve only Him.’”

Luke 4:8 New Living Translation8 Jesus replied, “The Scriptures say,‘You must worship the Lord your God    and serve only him.’[a]”

 Footnotes 4:8 Deut 6:13.5 Mooseksen 6:13 Raamattu 1933/38 13 Pelkää Herraa, sinun Jumalaasi, ja palvele häntä ja vanno hänen nimeensä.

sunnuntai 25. syyskuuta 2022

25.09.2022 ps 33:18-19

 Psalmit 33:18-19 FINRK ”Katso, Herran silmä valvoo niitä, jotka pelkäävät häntä ja panevat toivonsa hänen armoonsa, että hän pelastaisi heidän sielunsa kuolemasta, pitäisi heidät elossa nälänhädän aikana.”

Psalmien 33:18-19 Raamattu 1933/38 18 Katso, Herran silmä valvoo niitä, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa, 19 pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, elättääksensä heitä nälän aikana.

Psalm 33:18-19 Amplified Bible, Classic Edition 18 Behold, the Lord’s eye is upon those who fear Him [who revere and worship Him with awe], who wait for Him and hope in His mercy and loving-kindness,19 To deliver them from death and keep them alive in famine.

Psalm 33:18-19New Living Translation18 But the Lord watches over those who fear him,    those who rely on his unfailing love.19 He rescues them from death    and keeps them alive in times of famine

lauantai 24. syyskuuta 2022

24.09.2022 2 Kor 1:3

2 Korinttilaisille 1:3 Raamattu 1933/383 Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,

2 Corinthians 1:3Amplified Bible, Classic Edition3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of sympathy (pity and mercy) and the God [Who is the Source] of every comfort (consolation and encouragement),

2 Corinthians 1:3 Amplified Bible 3 Blessed [gratefully praised and adored] be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort,

2 Corinthians 1:3 New Living Translation God Offers Comfort to All 3 All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of all comfort